Aktuellt

Tibban vid Stora Skratten


Tibban för ankar vid Stora Skratten utanför Vaxholm. Här är vi ute för researchjobb för en ny hamnguide för vårt förlag Brixham Books.

Under tiden 2020-2021 har vi renoverat mycket ombord - bland annat blev den gröna brädgången istället vinröd, överliggaren - eller relingen - renoverad, toppstången ovanför stormasten nedtagen och renskrapad samt den stora klyvarbommen längst fram renskrapad.

Vi återkommer med bilder på detta och från hamnplatsen på Rindö Marine - tvärs över fjärden från Vaxholm.

Nu under 2022 hoppas vi kunna ta upp fartyget här på Rindövarvet och måla botten. Sedan ser vi fram emot nya horisonter - det var några år se'n sist.


Kerstin och Anders

S/v Tibnor

Inne i hamnen på Runö i Rigabukten sommaren 2011. Hamnen är grund och mycket trång, men helt fantastisk.