Dockning

tibnorsailing.se © Anders Hellberg och Kerstin Benckert

Brixham Segelcharter och konferens

 

Dockning

Bottenmålning:

 

Fartyg som Tibban kan tas upp på slip eller i torrdocka när botten ska målas och annat underhåll göras.

Torrdocka är ett gammalt och snillrikt system, men antalet dockor för mindre fartyg och båtar har minskat kraftigt under senare år.

På Beckholmen i centrala Stockholm finns fortfarande tre torrdockor kvar, av olika storlek, som ständigt är belagda.

 

Stockholms Reparationsvarv driver två av dockorna - den jättelika G V-dockan längst västerut på ön och den något mindre Östra dockan längst österut.

Mitt emellan dessa två stora dockor driver Beckholmens Dockförening den minsta Västra dockan.

Dockan är främst till för fartyg i Sveriges Segelfartygsförening, som till ett förmånligt pris kan torrsättas för någon vecka eller under hela vintersäsongen.

 

Tibban togs in i dockan för en tvåveckorsperiod i juni 2012, men det eländiga vädret gjorde att det blev ytterligare en tiodagarsperiod.

Hon var inne i dockan för en kortare period sommaren 2014 för bottenmålning.

 

Dockföreningen tar i mån av plats också in andra mindre fartyg på mer kommersiella villkor.

 

Beckholmens Dockförening:

 

www.beckholmen.se

Stöttning från dockväggen och med uppbyggd landgång. Fartyget måste in i dockan exakt på mittlinjen för att stå på kölblocken när vattnet pumpas ur. Men dockmästaren Thomas Hellström och biträdande Henrik Helstad vet vad dom gör och inget har någonsin gått fel. Notera att Tibban står på decimetern rätt på blocken.

Slussportarna öppnas och vattnet forsar in. Rädde sig den som kan - glöm inte stegen utropstecken.

Nymålat 60 kilo Danforth med uppmärkt ankarkätting

Segelfartyget Tibnor

 

Brixham Segelcharter och Konferens • anders@tibnorsailing.se • 070-553 00 74